از دیگر خصوصیات موسسه ی مترجمان ارشد گفتمان (GTC): سفارش ترجمه بدون مراجعه حضوری مشتری، سفارش آنلاین (قابلیت پرداخت هزینه سفارش ترجمه به صورت آنلاین )و تایپ و حتی ویراستاری و صفحه آرایی متن ترجمه شده می باشد.

کل ترجمه ها بصورت تایپ شده به مشتری تحویل داده خواهد شد و بابت آن هزینه ای دریافت نمی شود.

در ضمن در برآورد هزینه عکس ها و جداول و اعداد و فرمول در نظر گرفته نمی شود.

شما باید هنگام سفارش، فوری یا عادی بودن ترجمه را قید کنید، در صورتی که ترجمه شما فوری باشد زمان نصف شده و قیمت ترجمه در 1.5 ضرب می شود.

توجه داشته باشید که برآورد هزینه براساس نوع متن ، کیفیت انتخابی شما، فارسی به انگلیسی یا انگلیسی به فارسی و میزان تخصصی بودن انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است که در صورت بالا بودن حجم ترجمه و یا دریافت مکرر ترجمه از سوی شما، هزینه ی ترجمه مشمول تخفیف خواهد شد