راه های تماس:
همراه: 09305515002
 تلفن: 07132305890
ایمیل: gtc_1895@yahoo.com

همکاران ما در واحد پشتیبانی آماده دریافت درخواست های شما عزیزان هستند و در اسرع وقت رسیدگی خواهند کرد.