امامی : این آقای دوکاسترو خبر نداشت که ترجمه دیگری هم از کتابش به فارسی شده؟

قاضی : خود او گفت ترجمه دیگری هم از کتاب من شده . گفتم بله. به وسیله خانم منیر مهران . بعد از من سوال مضحکی کرد و پرسید ترجمه شما بهتر است یا ایشان . گفتم این سوال را چرا از من می کنید ؟ باید از خواننده پرسید . در ضمن اشاره هم کردم که ترجمه دن کیشوت من جایزه گرفته . یعنی که بله ... از نظر موضوع از میان کتاب هایی که ترجمه کرده ام از نان و شراب و جزیره پنگوئن ها خیلی خوشم می آید .

نجفی : وقتی کتابی در دست ترجمه دارید محصول روزانه کارتان چقدر است؟

قاضی : به طور متوسط اگر سرحال باشم 7 یا 8 صفحه متن ، یعنی ساعتی  یک صفحه .

امامی : بسیار خوب است .

نجفی : من هم بیشتر از این نمی توانم .

قاضی : بیش از این هم نمی شود .

افکاری : چرا بسته به آدمش .

قاضی : بله، آقای گیورگیس آغاسی می گفت 5 روزه یک کتاب 200 صفحه ای را تحویل می دهد . چه طور کار می کند من نمی دانم . مترجم دیگری هم که اسمش را نمی برم می گفت روزی 60 صفحه ترجمه می کند . من سر در نمی آورم . مگر متن راحتی باشد .

افکاری : متن راحت مثلا" چیست؟

قاضی : مثل شازده کوچولو .

افکاری : فهم شازده کوچولو آسان است، اما برگرداندنش خیلی مشکل . از این نظر کار مترجمان سخت تر و کند تر از نویسندگان است . شاید آن مترجمان هم تالیف می کنند .

قاضی : بله، قالب ریزی فارسی مناسب با فرانسه اش سخت است . شاید ترجمه رمان های پلیسی آسان باشد . قلم را هرجور گرداند، گرداند .

خدمات قویترین ترجمه کلیه متون و مقالات با مترجمین تخصصی

ترجمه مقالات با ویرایش بر اساس فرمت مجلات