دارالترجمه مترجمان ارشد گفتمان ترجمه های باکیفیت را توسط مترجمان برتر خود انجام می دهد. کاربران گرامی در یاسوج می توانید از طریق سایت اطلاعات را مشاهده نمایید و فایلهای خود را از تلگرام یا ایمیل به راحتی ارسال فرمایید.

گفته های بهاء الدین خرمشاهی

... حس می کنم کار بنده بی روح شده است. یک مقدار ترجمه ی سفارشی برای پژوهشگاه انجام می دهم. خودم این احساس را می کنم که بخشی هم به سن و سال مربوط است و اینکه انسان با شور بی پایان شروع می کند  و جویای نام می شود، می خواهد قبولش کنند، بعد این توهم مقبول افتادن آدم، حتی در حد ناچیز، مثل اینکه بازدارد پیاده را زسبیل. برای اینکه می گوید خوب را قبول دارند به عنوان یک مترجم. یعنی دیگر آخر خط. در هر حال اخیرا ترجمه ی بنده اگر خوب بوده، بد شده و اگر بد بوده، بدتر شده. حالا اگر برسیم به شرایط کار، یکی همان شرط روحی است و قبول قلبی کار که اگر کسی قبول قلبی از کار نداشته باشد، ترجمه اش بی روح در می آید و شما هرگاه کتابی را دوست ندارید ترجمه نکنید، برای اینکه روان شناسی کار خراب می شود. ظاهر این است که ما داریم جملاتی را می گوییم و دستور زبان را رعایت می کنیم. پشت آن ممکن است روح باشد و ممکن است روح نباشد.