سیلونه  معروف، مولف کتاب" نان و شراب " ، بود که این نویسنده بزرگ در زمانی که قاضی به ترجمه کتاب " نان و شراب " مشغول بود، یعنی در سال های 1345 و 46، هنوز زنده بود و66 سال داشت و در مزرعه شخصی خویش در نزدیکی های شهر رم دوران پیری را می گذرانید .

قاضی که در سال 1348 سفری به اروپا و از جمله به ایتالیا و به شهر رم کرده بود و بسیار علاقه مند بود که این نویسنده بزرگ را زیارت کند، لیکن از مقامات مربوطه خواهش کرد که اگر ممکن است وی را به نزد او ببرند و به عنوان مترجم دو تا از کتاب هایش به زبان فارسی را به او معرفی کنند .

اما آنها به قاضی توصیه کردند که از چنین ملاقاتی درگذرد ، چون ممکن است گریبانش را بگیرد و حقی از بابت استفاده از ترجمه از کتاب هایش از وی بخواهد .

قاضی درخاطراتش بیان کرد که نمی داند این توصیه تا به چه حد درست و بجا بوده، و چون چنان پولی نداشتم از آن ملاقات صرف نظر کردم . چندین سال بعد خبرمرگش را شنیدم و بسیار متاثر شدم، فکر کنم سال 1978 در جنوا بود .

مرکز تخصصی ترجمه قوی کتب با بهترین مترجمین و ویراستاران

ترجمه كتاب با قیمت مناسب بدون هزینه تایپ