دارالترجمه مترجمان ارشد گفتمان، ترجمه های خوب و باقیمت مناسب را به کاربران خود در هر جای ایران ارائه می دهد. کاربران گرامی در همدان می توانید متون و مقالات خود را از طریق تلگرام و ایمیل برای ما ارسال کنید و پس از مشاهده هزینه رضایت خود را از انجام ترجمه اعلام فرمایید.

گفته های بهاء الدین خرمشاهی در سخنرانی کارگاه ترجمه

با خود فکر می کردم در این کلاس چه بگویم، طبیعتا تجربیاتی دارم و دلم می خواهد چیزهایی بگویم که یا تازگی داشته باشد یا فایده ی نظری- عملی و به کار شما بیاید. بنابراین فکر می کنم به جای متکلم وحده شدن، بهتر است بعد از صحبت کوتاهی، کوتاه بیایم و به بحث و گفتگو و مسائلی که مطرح می فرمایید و جواب گفتنش در حد بضاعت من است، به آنها بپردازم. یک کار دیگری هم می توانم بکنم و آن اینکه فهرست مسائلی را که این جا یادداشت کرده ام بحث کنم، هر مطلبی را که عده ی بیشتری گفتید روی آن صحبت کنم، روی آن مطلب حرف بزنم.

باری:

گر هزاران طالب اند و یک ملول                              از رسالت باز می ماند رسول

یعنی واقعا اگر خدای نکرده یک نفر در یک کلاس بی علاقه باشد، بر معلم اثر می گذارد. ولی من به علاقه مندی خود شک دارم، از تعلق خاطر شما هیچ شکی ندارم و می دانم مسائل و مباحث ترجمه را دوست دارید که حالا روایتی هم از نگاه یک مترجم قدیمی بشنوید. البته بنده فکر می کنم25 سالی هست که در این کار سابقه دارم و اخیرا ترجمه ی بنده افت کرده، اگر البته قبلا اوجی داشته که حالا آن را نمی دانم. ولی این را می دانم که افت کرده، به خاطر اینکه اعتقادم به ترجمه کم شده و روحیه ام را از دست داده ام. شاید متنی که دلم را برباید با اصطلاح پیدا نکرده ام به غیر از قرآن کریم که ان شا الله در آن افتی نباشد. ولی در کارهای دیگر احساس می کنم کار بنده بی روح شده. ....